Your Secretary Network

Bundeling van krachten maakt sterk !

Your Secretary Network is een netwerk voor én van de professionele secretaresse.

Vastgestelde modelovereenkomst

Via onze facebookpagina is de nieuwe modelovereenkomst - welke is goedgekeurd door de belastingdienst, jurist en ZZP Nederland - gratis te downloaden ! 

KIJK SNEL en doe je voordeel ermee ! 

Blijf ons volgen

Via onze facebookpagina blijven wij je op de hoogte houden van workshops, bijeenkomsten en leuke/interessante vacatures. 

Meld je snel aan bij onze facebookpagina ! 

BELANGRIJK BERICHT dec. 2016

Het afgelopen jaar was een overgangsjaar van NBFS naar YSN: door niet alleen een platform te zijn voor freelancers, maar óók voor ondersteuners in loondienst, is beoogd onze vereniging een bredere basis te geven. 2016 was een bewogen jaar, waarin kosten nog moeite zijn gespaard om YSN groter te maken.

Helaas hebben de inspanningen niet mogen baten. In de vergadering van 27 oktober 2016 heeft het bestuur met pijn in het hart besloten de vereniging op te heffen. Reden hiervoor is het ledenaantal, het teruglopen van opdrachten en de deelname aan workshops en bijeenkomsten.

Sinds de oprichting in 2009 heeft het bestuur er alles aan gedaan om de leden te voorzien van informatie. Het helpen aan opdrachten maar vooral de connectie te leggen tussen de leden onderling was voor ons belangrijk. Door de eerder genoemde redenen kan YSN hier echter niet meer aan voldoen op de manier die ons voor ogen staat.