Your Secretary Network

Bundeling van krachten maakt sterk !

De organisatie voor én van de professionele secretaresse

Het secretaressevak is volop in beweging. De functie van secretaresse verandert en evolueert voortdurend. Daarom kun je een (freelance) secretaresse gerust een professional noemen.

Your Secretary Network, kortweg YSN, is ontstaan uit de NBFS (Nederlandse Belangenvereniging voor Freelance Secretaresses opgericht ten behoeve van freelance secretaresses) uitgebreid met de doelgroep voor secretaresses in loondienst.

Van VAR naar modelovereenkomst

De overeenkomst kun je hier GRATIS downloaden. 

BELANGRIJK BERICHT

Het afgelopen jaar was een overgangsjaar van NBFS naar YSN: door niet alleen een platform te zijn voor freelancers, maar óók voor ondersteuners in loondienst, is beoogd onze vereniging een bredere basis te geven. 2016 was een bewogen jaar, waarin kosten nog moeite zijn gespaard om YSN groter te maken.

Helaas hebben de inspanningen niet mogen baten. In de vergadering van 27 oktober 2016 heeft het bestuur met pijn in het hart besloten de vereniging op te heffen. Reden hiervoor is het ledenaantal, het teruglopen van opdrachten en de deelname aan workshops en bijeenkomsten.

Sinds de oprichting in 2009 heeft het bestuur er alles aan gedaan om de leden te voorzien van informatie. Het helpen aan opdrachten maar vooral de connectie te leggen tussen de leden onderling was voor ons belangrijk. Door de eerder genoemde redenen kan YSN hier echter niet meer aan voldoen op de manier die ons voor ogen staat.